Specialistisch reinigen » Glasbewassing

Glasbewassing

Uw gebouw is uw visitekaartje voor uw medewerkers en klanten. De glasbewassing is van cruciaal belang voor een nette uitstraling van uw gebouw. Een goede planning en juiste uitvoering van de glasbewassing zorgen voor een continu optimaal resultaat. Cleanbuilding maakt voor uitvoering dan ook altijd een glasbewassingsplan. In het plan komt duidelijk naar voren met welke frequentie de verschillende soorten glas worden bewassen en wanneer dit wordt uitgevoerd. Aan dit plan gaat een schouwing van het te wassen object vooraf.
 
Wij maken onderscheid in buitengevelglas, binnengevelglas en separatieglas. De bereikbaarheid en vervuilingsgraad van het te bewassen glas wordt ter plaatse bekeken en opgenomen. Afhankelijk van de situatie zetten wij de noodzakelijke klimmaterialen, zoals ladders en hoogwerkers in ten einde de veiligheid te waarborgen. Daar waar de bereikbaarheid niet optimaal is, wordt er gekeken naar een oplossing zoals bijvoorbeeld het wassen met een telescoopsteel.
 
Veiligheid en milieu staat in de uitvoering centraal. Vanzelfsprekend wordt de regelgeving uit Veilig werken op hoogte en het Convenant Gevelonderhoud in acht genomen. Eén van de belangrijkste onderdelen van het glasbewassingsplan is dan ook de risico-inventarisatie (RIE). Wij werken conform de Arbo-regelgeving en zetten uitsluitend gecertificeerde werknemers en goedgekeurde materialen in. Voor u betekent dat een efficiënte en veilige afhandeling van de klus.